AZ Modal Dialog

initializeModalDialog(
{
    dialogModal: true,
    dialogTitle: "",
    dialogText: "",
    dialogTitlebar: true,
    dialogTitlebarClose: true,
    dialogiFrameURL: "",
    dialogWidth: 450,
    dialogHeight: 300,
    dialogResizable: false,
    dialogDraggable: true,
    dialogNoParentScroll: false,
    dialogBackground: true,
    dialogCloseOnEscape: true,
    dialogPosition: false,
    dialogPositionOf: {},
    dialogPositionMy: "left bottom-30",
    dialogPositionAt: "left top",
    dialogBeforeOpen: function () { },
    dialogAfterOpen: function () { }
});

Modalt vindu
dialogModal: true  (default)

Ved å endre verdien til false, vil 'AZModalDialog' automatisk lukke seg når brukeren klikker på utsiden av 'AZModalDialog'.

Tittel og innhold
dialogTitle: ""  (default)
dialogText: ""  (default)

Tittel og innholdet kan variere fra en enkel tekst, til komplette 'forms' med HTML.

Tips: Du kan også bruke et ikon i forbindelse med tittel - <i class="far fa-icon"></i>

Tittellinjen - lukkeknapp
dialogTitlebar: true  (default)
dialogTitlebarClose: true  (default)

Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule hele tittellinjen eller bare selve lukkeknappen (X) i høyre del.

iFrame
dialogiFrameURL: ""  (default)

Hvis du ønsker å vise en egen HTML side i 'AZModalDialog', legger du inn en URL her.

Størrelse
dialogWidth: 450  (default)
dialogHeight: 300  (default)

Ved skjermstørrelser under '576px', vil 'dialogWidth' og 'dialogHeight' tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis 'dialogWidth' eller 'dialogHeight' er større enn skjermens bredde eller høyde.

Endre størrelsen
dialogResizable: false  (default)

Ved å endre verdiene til true, har brukeren muligheten til å endre størrelsen på 'AZModalDialog' utover det du har satt som standard.

Flyttbart vindu
dialogDraggable: true  (default)

Ved å endre verdiene til false, kan ikke brukeren flytte på 'AZModalDialog'.

Rullefelt - hovedsiden
dialogNoParentScroll: false  (default)

Ved å endre verdiene til true, vil rullefeltet for hovedsiden, (vinduet) fjernes og 'AZModalDialog' vil beholde sin posisjon.

Bakgrunn - hovedsiden (NY)
dialogBackground: true  (default)

Ved å endre verdiene til false, vil ikke bakgrunnen bak 'AZModalDialog' tones ned.

ESC (NY)
dialogCloseOnEscape: true  (default)

Ved å endre verdiene til false, vil ikke 'AZModalDialog' lukkes når ESC trykkes.

Posisjonering
dialogPosition: false  (default)
dialogPositionOf: { }  (default)
dialogPositionMy: "left bottom-30"  (default)
dialogPositionAt: "left top"  (default)

Ved å endre verdien til true for 'dialogPosition', har du muligheten til å bestemme hvor på skjermen 'AZModalDialog' skal vises. Se under for mer informasjon.

Før åpning
dialogBeforeOpen: function () { }  (default)

Hvis du ønsker å få utført en funksjon før 'AZModalDialog' er åpent, dvs. i tiden mellom 'AZModalDialog' trigges og det er helt åpent, kan du legge til denne her.

Etter åpning
dialogAfterOpen: function () { }  (default)

Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter 'AZModalDialog' er åpent, kan du legge til denne her.

Posisjonering

1. dialogPosition: true
2. dialogPositionOf: $("#cmdButton") Send inn et object, gjerne en Jquery selector.

dialogPositionMy: "left bottom-30"  Nederste venstre hjørnet + 30px av 'AZModalDialog'
dialogPositionAt: "left top"  Øverste venstre hjørnet på objectet du sender inn.

initializeModalDialog(
{
    dialogTitle: "Din tittel",
    dialogText: "Din tekst",
    dialogWidth: 450
    dialogHeight: 220
});

initializeModalDialog(
{
    dialogModal: false,
    dialogTitle: "Din tittel",
    dialogText: "Din tekst",
    dialogWidth: 450
    dialogHeight: 220
});

initializeModalDialog(
{
    dialogTitle: "Din tittel",
    dialogWidth: 650,
    dialogHeight: 350,
    dialogiFrameURL: "Din HTML side",
    dialogNoParentScroll: true,
    dialogCloseOnEscape: false,
    dialogBackground: false
});

AZ Modal Dialog - Lukk

closeModalDialog(
{
    dialogLocationReload: false,
    dialogClose: function () { }
});

dialogLocationReload Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil hovedsiden, (vinduet) oppdateres rett etter AZModalDialog er lukket.
dialogClose Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZModalDialog er lukket.

NB! Benyttes bare sammen med dialogButton1.
closeModalDialog();

closeModalDialog(
{
    dialogLocationReload: true
});

closeModalDialog(
{
    { dialogClose: function () { window.location.href = "index.html" } }
});

AZ Modal Dialog - Tittel

changeModalTitlebar(
{
    dialogTitle: "",
    dialogAlertClass: 'az-alert-danger',
    dialogAlertTimeout: 3000
});