AZ Snackbar

showSnackbar(
{
    snackbarText: "",
    snackbarPosition: "left",
    snackbarBottom: 20,
    snackbarMobileMinHeight: 0,
    snackbarClose: false,
    snackbarTimeout: 3000
});

Innhold
snackbarText: ""  (default)

Innholdet kan variere fra en enkel tekst, til komplette 'forms' med HTML.

Posisjonering
snackbarPosition: "left"  (default)
snackbarPosition: "right"

Avstand fra bunnen
snackbarBottom: 20  (default)

Hvis du ønsker å endre avstanden fra bunnen av siden og opp til 'AZSnackbar', kan du øke eller redusere denne verdien.

Mobil visning
snackbarMobileMinHeight: 0  (default)

Ved skjermstørrelser under '576px', vil 'AZSnackbar' bruke hele bredden av skjermen og avstanden til bunnen av siden reduseres til '0px'. Videre har du muligheten til å sette en minimum høyde på 'AZSnackbar', slik at denne kan dekke over f.eks. en meny eller lignende du har i bunnen av siden.

Tips: Hvis du bruker 'snackbarMobileMinHeight', må du trekke fra '28px' som er den totale paddingen i 'AZSnackbar'.
NB! 'snackbarPosition' og 'snackbarBottom' vil ikke ha noen funksjon i mobil visning.

Lukkeknapp - X
snackbarClose: false  (default)

Ved å endre verdien til true, vil det settes inn en lukkeknapp (X) i høyre del, samtidig som 'snackbarTimeout' overstyres, dvs. at 'AZSnackbar' vises helt til brukeren selv velger å lukke den.

Visningstid
snackbarTimeout: 3000  (default)

Visningstiden oppgis i millisekunder.

Nytt innhold
Hvis du ønsker å endre innholdet uten å aktivere 'AZSnackbar' på nytt, kan du bruke funksjonen:

changeSnackbarText("Din tekst");

Utseende
For styling av 'AZSnackbar', finner du CSS klassen '#az-snackbar' i Template - Standard filen.

showSnackbar(
{
    snackbarText: "Din tekst",
});

showSnackbar(
{
    snackbarText: "Din tekst",
    snackbarPosition: "right",
});

showSnackbar(
{
    snackbarText: "Din tekst",
    snackbarPosition: "right",
    snackbarClose: true,
});