AZ Window

initializeAZWindow(
{
    dialogModal: false,
    dialogTitle: "",
    dialogText: "",
    dialogTitlebar: true,
    dialogTitlebarClose: true,
    dialogButton1: "",
    dialogButton2: "",
    dialogWidth: 450,
    dialogHeight: 0,
    dialogLocationReload: false,
    dialogNoParentScroll: false,
    dialogBackground: false,
    dialogBeforeOpen: function () { },
    dialogAfterOpen: function () { },
    dialogClose: function () { }
});

dialogModal Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil ikke AZWindow automatisk lukke seg når brukeren klikker på utsiden av AZWindow.
dialogTitle Type: String Default: ""
Tekst eller enkle HTML- tags.

Tips: Du kan også bruke et ikon i forbindelse med tittel - <i class="far fa-icon"></i>
dialogText Type: String Default: ""
Tekst eller enkle HTML- tags.
dialogTitlebar Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule hele tittellinjen.
dialogTitlebarClose Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule selve lukkeknappen (X) i høyre del.
dialogButton1 Type: String Default: ""
Ved å oppgi en tekst vil det automatisk settes inn en knapp. Knappen har en Event-Listner - click, som trigger funksjonen closeAZWindow(); Knappen har utformingen Primary.

Tips: Egenskapene dialogLocationReload og dialogClose kan benyttes sammen med dialogButton1.
dialogButton2 Type: String Default: ""
Ved å oppgi en tekst vil det automatisk settes inn en knapp. Knappen har en Event-Listner - click, som trigger funksjonen closeAZWindow(); Knappen har utformingen Info.
dialogWidth Type: Integer Default: 450 Unit: px
Ved skjermstørrelser under 576, vil dialogWidth tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis dialogWidth er satt større enn skjermens bredde.
dialogHeight Type: Integer Default: 0 Unit: px
Høyden på AZWindow tilpasses automatisk etter innholdet, men vil aldri gå under 120. Ved skjermstørrelser under 576, vil dialogHeight tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis dialogHeight er satt større enn skjermens høyde.
dialogLocationReload Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil hovedsiden, (vinduet) oppdateres rett etter AZWindow er lukket.

NB! Benyttes bare sammen med dialogButton1.
dialogNoParentScroll Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdiene til true, vil rullefeltet for hovedsiden, (vinduet) fjernes ved skjermstørrelser under 576 og AZWindow vil beholde sin posisjon.
dialogBackground Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, vil ikke bakgrunnen bak AZWindow tones ned.
dialogBeforeOpen Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon før AZWindow er åpent, dvs. i tiden mellom AZWindow trigges og det er helt åpent.
dialogAfterOpen Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZWindow er åpent.
dialogClose Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZWindow er lukket.

NB! Benyttes bare sammen med dialogButton1.
initializeAZWindow(
{
    dialogTitle: "Din tittel",
    dialogText: "Din tekst"
});

initializeAZWindow(
{
    dialogModal: true,
    dialogTitle: "Din tittel",
    dialogText: "Din tekst"
    dialogButton1: "OK"
    dialogLocationReload: true,
    dialogBackground: false
});

initializeAZWindow(
{
    dialogTitle: "Din tittel"
    dialogText: "Din tekst"
    dialogButton2: "Avslutt"
    dialogNoParentScroll: true
});