AZ Ajax

Default settings
var _azAjaxOptions =
{
    azAjaxUrl: "",
    azAjaxDataType: "json",
    azAjaxType: "POST",
    azAjaxContentType: "application/json; charset=utf-8",
    azAjaxObjHeaders: {},
    azAjaxTimeout: 15000,
    azAjaxObjToSend: {},
};

Det finnes flere måter å benytte AZ Ajax på:

new AZAjax(_azAjaxOptions).always(function (data, textStatus, jqXHR)
{
    // Her legges logikken for å håndtere "always", "done" og "fail", etc.
});


Man kan også ha funksjoner på utsiden som lytter på om AZ Ajax har mottatt data eller har feilet.

var azAjax1 = new AZAjax(_azAjaxOptions);

azAjax1.done(function (data, textStatus, jqXHR)
{
    if (jqXHR.status === 200)
    {
        // Her legges logikk for å håndtere "done".
    }
});

azAjax1.always(function (data, textStatus, jqXHR)
{
    // Her legges logikk for å håndtere eventuelle feil.
    if (jqXHR.status === 404)
    {
    }
    if (jqXHR.statusText === "timeout")
    {
    }
});

azAjaxUrl Type: String Default: ""

azAjaxDataType Type: String Default: "json"
Datatypen du forventer tilbake fra serveren. Andre alternativer: "jsonp" - "xml" - "script" - "html"
azAjaxType Type: String Default: "POST"
Andre alternativer: "GET" - "PUT" - "DELETE" - "POST"
azAjaxContentType Type: String eller Boolean Default: "application/json; charset=utf-8"
Datatypen du sender til serveren. Se også azAjaxObjToSend
azAjaxObjHeaders Type: Object Default: {}

azAjaxTimeout Type: Integer Default: 15000 Unit: milliseconds

azAjaxObjToSend Type: Object Default: {}
Dataene du sender omgjøres automatisk til en streng - JSON.stringify(azAjaxObjToSend)