AZ Modal Dialog

Default settings
var azModalDialog = new initAZModalDialog(
{
    azModalDialogModal: true,
    azModalDialogTitle: "",
    azModalDialogText: "",
    azModalDialogTitlebar: true,
    azModalDialogTitlebarClose: true,
    azModalDialogiFrameURL: "",
    azModalDialogWidth: 450,
    azModalDialogHeight: 300,
    azModalDialogResizable: false,
    azModalDialogDraggable: true,
    azModalDialogNoParentScroll: false,
    azModalDialogBackground: true,
    azModalDialogCloseOnEscape: true,
    azModalDialogPosition: false,
    azModalDialogPositionOf: {},
    azModalDialogBackgroundColor: "#FFFFFF",
    azModalDialogColor: "#000000",
    azModalDialogTitlebarBackgroundColor: "#009688",
    azModalDialogTitlebarColor: "#FFFFFF",
    azModalDialogPositionMy: "left bottom-30",
    azModalDialogPositionAt: "left top"
    azModalDialogBeforeOpen: function () { },
    azModalDialogAfterOpen: function () { }
});

azModalDialogModal Type: Boolean Default: true Values: true or false
Ved å endre verdien til false, vil AZModalDialog automatisk lukke seg når det klikkes på utsiden av AZModalDialog.
azModalDialogTitle Type: String Default: "" Values: Text or HTML
Tips: Du kan også bruke et ikon i forbindelse med tittel - <i class="far fa-icon"></i>
azModalDialogText Type: String Default: "" Values: Text or HTML
Innholdet kan variere fra en enkel tekst, til komplette 'forms' med HTML.
azModalDialogTitlebar Type: Boolean Default: true Values: true or false
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule hele tittellinjen.
azModalDialogTitlebarClose Type: Boolean Default: true Values: true or false
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule lukkeknappen (X) i høyre del.

AZ Modal Dialog - Lukk

Default settings
azModalDialog.azModalDialogClose(
{
    azModalDialogLocationReload: false,
    azModalDialogAfterClose: function () { }
});

azModalDialogLocationReload Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil hovedsiden, (vinduet) oppdateres rett etter AZModalDialog er lukket.
azModalDialogAfterClose Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZModalDialog er lukket.

AZ Modal Dialog - Tittel

Default settings
azModalDialog.azChangeModalTitlebar(
{
    azModalDialogTitle: "",
    azModalDialogAlertClass: 'az-alert-danger',
    azModalDialogAlertTimeout: 3000
});