AZ SlideIn

Default settings
new AZSlideIn(
{
    azSlideInId: "",
    azSlideInText: "",
    azSlideInTop: 30,
    azSlideInWidth: 300,
    azSlideInHeight: 0,
    azSlideInPosition: "right",
    azSlideInTabText: "",
    azSlideInTabIcon: "fas fa-bars",
    azSlideInTabBackgroundColor: "#0078D7",
    azSlideInTabColor: "#FFFFFF",
    azSlideInArticleBackgroundColor: "#FFFFFF",
    azSlideInArticleColor: "#000000"
});

Tilleggsfunksjoner

Hvis du ønsker å bruke egne knapper eller linker til å åpne/lukke AZSlideIn, bruker du funksjonen under.

azSlideIn(0);azSlideInId Type: String Default: ""
azSlideInText Type: String Default: "" Values: Text or HTML
Innholdet kan variere fra en enkel tekst, til komplette 'forms' med HTML.
azSlideInTop Type: Integer Default: 30 Unit: pixels
azSlideInWidth Type: Integer Default: 300 Unit: pixels
azSlideInHeight Type: Integer Default: 0 Unit: pixels
azSlideInTabText Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azSlideInPosition Type: String Default: "right" Values: "right" or "left"
azSlideInTabIcon Type: String Default: "fas fa-bars"
azSlideInTabBackgroundColor Type: Color Hex Default: "0078D7"
Se også CSS .az-accordion
azSlideInTabColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azSlideInArticleBackgroundColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azSlideInArticleColor Type: Color Hex Default: "000000"
Se også CSS .az-accordion