Jeg er en tab
John Doe
8 Mile Road
+47 123 45 678 john.doe@web2net.no
John Doe
8 Mile Road
+47 123 45 678 john.doe@web2net.no

AZ SlideIn

var azSlideIn = new initAZSlideIn(
{
    azSlideInId: "az-slidein-1",
    azSlideInTop: 30,
    azSlideInWidth: 300,
    azSlideInHeight: 500,
    azSlideInTabColor: "#009688",
    azSlideInTabFontColor: "#FFFFFF",
    azSlideInArticleColor: "#FFFFFF",
    azSlideInArticleFontColor: "#000000",
    azSlideInIcon: "fas fa-bars",
    azSlideInPosition: "right"
});