AZ Snackbar

Default settings
new AZSnackbar(
{
    azSnackbarText: "",
    azSnackbarPosition: "left-top",
    azSnackbarTopMargin: 20,
    azSnackbarBottomMargin: 20,
    azSnackbarMobileMinHeight: 0,
    azSnackbarClose: false,
    azSnackbarTimeout: 3000
    azSnackbarBackgroundColor: "#0078D7"
    azSnackbarColor: "#FFFFFF"
    azSnackbarCloseColor: "#FFFFFF",
    azSnackbarAfterOpen: function () { }
});


Skift tekstinnhold

azChangeSnackbarText("Dette er en tekst...");


azSnackbarText Type: String Default: "" Values: Text or HTML
azSnackbarPosition Type: String Default: "left-top" Values: "left-top" or "center-top" or "right-top" or "full-width-top" or "left-bottom" or "center-bottom" or "right-bottom" or "full-width-bottom"
azSnackbarTopMargin Type: Integer Default: 20 Unit: pixels
azSnackbarBottomMargin Type: Integer Default: 20 Unit: pixels
azSnackbarMobileMinHeight Type: Integer Default: 0 Unit: pixels
Ved skjermstørrelser under 576px, vil AZSnackbar bruke hele bredden av skjermen og man kan sette en minimum høyde på AZSnackbar.

Tips: Hvis du bruker azSnackbarMobileMinHeight, må du trekke fra 28px som er den totale paddingen i AZSnackbar.
azSnackbarClose Type: Boolean Default: false Values: false or true
Ved å endre verdien til true, vil det settes inn en lukkeknapp (X) i høyre del, samtidig som azSnackbarTimeout overstyres, dvs. at AZSnackbar vises helt til man velger å lukke den.
azSnackbarTimeout Type: Integer Default: 3000 Unit: milliseconds
azSnackbarBackgroundColor Type: Color Hex Default: "0078D7"
Se også CSS .az-snackbar
azSnackbarColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-text
azSnackbarCloseColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-close

AZ Snackbar CSS

AZ Snackbar har noe grunnleggende CSS som det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig å justere på. snackbar.css
CSS som du selv kan endre, finenr du i filen standard.css

/*---------------------
Snackbar
snackbar.css
---------------------*/

.az-snackbar
{
    -webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    -moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-text
{
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-close
{
}