AZ Window

Default settings
var azWindow = new initAZWindow(
{
    azWindowModal: false,
    azWindowTitle: "",
    azWindowText: "",
    azWindowTitlebar: true,
    azWindowTitlebarClose: true,
    azWindowWidth: 450,
    azWindowHeight: 0,
    azWindowNoParentScroll: false,
    azWindowBackground: true,
    azWindowBeforeOpen: function () { },
    azWindowAfterOpen: function () { }
});

azWindowModal Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil ikke AZWindow automatisk lukke seg når brukeren klikker på utsiden av AZWindow.
azWindowTitle Type: String Default: ""
Tekst eller enkle HTML- tags.

Tips: Du kan også bruke et ikon i forbindelse med tittel - <i class="far fa-icon"></i>
azWindowText Type: String Default: ""
Tekst eller enkle HTML- tags.
azWindowTitlebar Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule hele tittellinjen.
azWindowTitlebarClose Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule selve lukkeknappen (X) i høyre del.
azWindowWidth Type: Integer Default: 450 Unit: px
Ved skjermstørrelser under 576, vil azWindowWidth tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis azWindowWidth er satt større enn skjermens bredde.
azWindowHeight Type: Integer Default: 0 Unit: px
Høyden på AZWindow tilpasses automatisk etter innholdet, men vil aldri gå under 120. Ved skjermstørrelser under 576, vil azWindowHeight tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis azWindowHeight er satt større enn skjermens høyde.
azWindowNoParentScroll Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdiene til true, vil rullefeltet for hovedsiden fjernes og AZWindow vil beholde sin posisjon.
azWindowBackground Type: Boolean Default: true
azWindowBeforeOpen Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon før AZWindow er åpent, dvs. i tiden mellom AZWindow trigges og det er helt åpent.
azWindowAfterOpen Type: Function Default: function () { }
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZWindow er åpent.

AZ Window CSS

AZ Window har noe grunnleggende CSS som det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig å justere på. snackbar.css
CSS som du selv kan endre, finenr du i filen standard.css

/*---------------------
Snackbar
snackbar.css
---------------------*/

.az-snackbar
{
    -webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    -moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-text
{
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-close
{
}