AZ Window

AZ Full Window

Default settings
new AZWindow(
{
    azWindowTitle: "",
    azWindowText: "",
    azWindowWidth: 450,
    azWindowHeight: 150,
    azWindowPositionTop: 0,
    azWindowModal: false,
    azWindowTitlebar: true,
    azWindowTitlebarClose: true,
    azWindowAnimation: true,
    azWindowNoParentScroll: false,
    azWindowBackground: true,
    azWindowBorderColor: "#FFFFFF",
    azWindowTitlebarBackgroundColor: "#0078D7",
    azWindowTitlebarColor: "#FFFFFF",
    azWindowBackgroundColor: "#FFFFFF",
    azWindowColor: "#000000",
    azWindowButton: {
        Button1: false,
        TypeButton1: "primary",
        SizeButton1: "",
        TextButton1: "",
        Button2: false,
        TypeButton2: "info",
        SizeButton2: "",
        TextButton2: ""
    }
    azWindowBeforeOpen: function () {},
    azWindowAfterOpen: function () {},
    azWindowAfterClose: function () {},
    azWindowAfterCloseReload: false
});

Default settings
new initAZFullWindow(
{
    azFullWindowText: "",
    azFullWindowPosition: "bottom",
    azFullWindowFadeIn: 400,
    azFullWindowFadeOut: 400,
    azFullWindowBackgroundColor: "#FFFFFF",
    azFullWindowColor: "#000000",
    azFullWindowBeforeOpen: function () {},
    azFullWindowAfterOpen: function () {},
    azFullWindowAfterClose: function () {}
});


azWindowTitle Type: String Default: ""
Tekst eller enkle HTML- tags.

Tips: Du kan også bruke et ikon i forbindelse med tittel - <i class="far fa-icon"></i>
azWindowText Type: String Default: ""
Tekst eller HTML.
azWindowWidth Type: Integer Default: 450 Unit: px
Ved skjermstørrelser under 576, vil azWindowWidth tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis azWindowWidth er satt større enn skjermens bredde.
azWindowHeight Type: Integer Default: 150 Unit: px
Ved skjermstørrelser under 576, vil azWindowHeight tilpasses enhetens skjermstørrelse hvis azWindowHeight er satt større enn skjermens høyde.
azWindowPositionTop Type: Integer Default: 0 Unit: px
azWindowModal Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdien til true, vil ikke AZWindow automatisk lukke seg når brukeren klikker på utsiden av AZWindow.
azWindowTitlebar Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule hele tittellinjen.
azWindowTitlebarClose Type: Boolean Default: true
Ved å endre verdiene til false, har du har muligheten til å skjule selve lukkeknappen (X) i høyre del.
azWindowAnimation Type: Boolean Default: true
azWindowNoParentScroll Type: Boolean Default: false
Ved å endre verdiene til true, vil rullefeltet for hovedsiden fjernes og AZWindow vil beholde sin posisjon.
azWindowBackground Type: Boolean Default: true
azWindowBorderColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azWindowTitlebarBackgroundColor Type: Color Hex Default: "FF4136"
Se også CSS .az-accordion
azWindowTitlebarColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azWindowBackgroundColor Type: Color Hex Default: "FFFFFF"
Se også CSS .az-accordion
azWindowColor Type: Color Hex Default: "000000"
Se også CSS .az-accordion
azWindowBeforeOpen Type: Function Default: function () {}
Hvis du ønsker å få utført en funksjon før AZWindow er åpent, dvs. i tiden mellom AZWindow trigges og det er helt åpent.
azWindowAfterOpen Type: Function Default: function () {}
Hvis du ønsker å få utført en funksjon rett etter AZWindow er åpent.

AZ Window CSS

AZ Window har noe grunnleggende CSS som det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig å justere på. snackbar.css
CSS som du selv kan endre, finenr du i filen standard.css

/*---------------------
Snackbar
snackbar.css
---------------------*/

.az-snackbar
{
    -webkit-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    -moz-box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
    box-shadow: 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-text
{
}

.az-snackbar > .az-snackbar-table .az-snackbar-close
{
}