AZ Standard Functions

AZ Promise Type: Functions
    $.subscribe()
    $.subscribeonce()
    $.unsubscribe()
    $.publish()

Ved hjelp av JQuery Promise, har vi laget flere funksjoner som du kan abonnere på og som vil hjelpe deg til å få en bedre flyt i din egen kode.
functionlib/azWindowScroll Type: Function
$.subscribe("functionlib/azWindowScroll", function (e, data)
{
    data.azWindowScrollTop
    data.azWindowScrollDir
});

Denne funksjonen trigges hver gang du scroller.

azWindowScrollTop:
azWindowScrollDir:
functionlib/azWindowResize Type: Function
$.subscribe("functionlib/azWindowResize", function (e, data)
{
    data.azWindowWidth
    data.azWindowHeight
    data.azWindowScrollTop
    data.azWindowScrollLeft
    data.azWindowOrientation
});

Denne funksjonen trigges når siden lastes og hver gang siden endrer størrelse.

azWindowWidth:
azWindowHeight:
azWindowScrollTop:
azWindowScrollLeft:
azWindowOrientation:

Under ser du også et eksempel på å bruke Promise ved hjelp av funksjonen $.when

Animation...

var effect = function ()
{
    return $("div.az-anim-rect").each(function (i)
    {
        $(this).fadeOut(1000 * (i + 1));
    });
};

$.when(effect()).done(function () {});


showCoverSpin();


showCoverSpin("Show Cover Spin");


.az-shadow-1

.az-shadow-2

.az-shadow-3

.az-shadow-4

.az-shadow-5

h1 font-size: 36px

h2 font-size: 32px

h3 font-size: 28px

h4 font-size: 24px

h5 font-size: 20px
h6 font-size: 11px

.az-text-tiny font-size: 12px

.az-text-small font-size: 16px

.az-text-medium font-size: 20px

.az-text-large font-size: 24px

.az-text-xlarge font-size: 28px

.az-text-xxlarge font-size: 32px

.az-text-xxxlarge font-size: 36px

.az-text-xxxxlarge font-size: 40px

.az-text-xxxxxlarge font-size: 44px

.az-text-jumbo font-size: 64px

.az-text-left

.az-text-right

.az-text-center

az-text-justify


Alle våre pakkeløsninger bygger på et abonnementssystem hvor du abonnerer på bruken av et dynamisk publiseringsverktøy, (WordPress) eller en statisk løsning, men eier selv helt og holdent retten til bruken av domenet, e-post og selvsagt det publiserte innholdet. Hos oss møter du ingen skjulte kostnader. Våre pakkeløsninger inneholder alt du trenger for å fremstå profesjonelt på Internett.

.az-text-capitalize

.az-text-uppercase

.az-text-lowercase

.az-text-opacity-75

.az-text-opacity-50

.az-text-opacity-25

Rating 3

.az-image - Automatisk "resize".

.az-circle-10

.az-circle-20

.az-circle-30

.az-circle-40

.az-circle-50